Garantie 
Uiteraard dragen wij zorg voor een levering van onze producten in de best mogelijke staat. Helaas kan het voorkomen dat er tijdens transport of op een andere wijze gebreken ontstaan aan het product waardoor er aanspraak gemaakt kan worden op garantie. Mocht het gebrek binnen de garantie vallen, zullen we kosteloos een vervangend exemplaar toesturen of, indien het product (tijdelijk) niet leverbaar is, in overleg met de consument, een vergelijkbaar product toesturen of overgaan tot het terugbetalen van het aankoopbedrag van het niet-deugdelijke product.  

Houdbaarheidsdatum 
Bepaalde producten uit ons assortiment hebben een houdbaarheidsdatum. Wij zullen u voor aankoop van één van deze producten altijd de respectievelijke houdbaarheidsdatum tonen. Verder streven we ernaar om altijd producten aan te bieden met een zo lang mogelijke houdbaarheidsdatum. U bent als consument voor aankoop zelf verantwoordelijk voor het inschatten van de tijdsperiode waarin u het product gaat gebruiken met betrekking tot de houdbaarheidsdatum. Mocht u een product ontvangen waarvan de houdbaarheidsdatum korter is dan eerder aangegeven zal dit door ons, in overleg met u, gerectificeerd worden door het kosteloos omruilen van het product of, indien het product (tijdelijk) niet leverbaar is, een vergelijkbaar product toesturen of overgaan tot het terugbetalen van het aankoopbedrag.    

Opmerkingen en klachten 
Natuurlijk streven wij naar een zo goed mogelijke service en een zo hoog mogelijke klanttevredenheid. Mocht u echter een opmerking of klacht hebben dient u altijd eerst de webwinkel te verwittigen via info@tiendalatina.nl. Indien dit niet tot een oplossing leidt, kunt u zich wenden tot Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.nl) of tot het ODR-platform van de Europese Commissie (http://ec.europa.eu/odr).